Hør MF Lars Aslan Rasmussen diskutere ligestillingspolitik i folketinget


Socialdemokrater indbydes til åben debat med vores ligestillingsordfører


Folketinget/Videolink

Hilsen ThorvaldNetværket

Den 5. Oktober 17.00-18.30

På videolink 

Politik for vores drenge

Thorvaldnetværket: Mere it,

leg/konkurrence og fysisk aktivitet

i skole- og ungdomslivet

- giver en bedre ungepolitik for både  piger og drenge

Bør vi begynde at udvikle politik for drenge og mænd? Ligesom vi rigtigt har det for piger og kvinder.


Thorvaldnetværket arrangerer debat.

Åbent for alle socialdemokrater

24. September kl. 17


Birgitte Vind, næstformand for folketingets ligestillingsudvalg og tidligere S-ligestillings- og familieordfører MF og Malthe Johan Poulsen, lokomotivfører og folketingskandidat (S). Se Malthe's debatindspark til højre.


Velkomst ved Thorvald Netværkets formand Simon Simonsen


Sted: Deltagelse via videolink.


Torsdag 3. September 2020 kl. 17-19

Stofmisbrug, hjemløshed og mænd

Thorvaldnetværket arrangerer besøg

Åbent for alle Socialdemokrater 


I de fleste europæiske storbyer findes en eller anden form for åben stofscene omkring hovedbanegården – også København. Her har samvær, handler og indtager stoffer. Stofscenen er åben, idet den findes i det offentlige rum og er synlig for lokale borgere. Den åbne stofscene på Vesterbro er et relativt lille område der fylder omkring en kvadratkilometer. Hver dag kommer der i området mellem 600-800 mennesker for at indtage, sælge eller købe stoffer. Og det er især mænd.


Peter Buch der arbejder på H17, Nordens største stofindtagelsesrum, 

vil vise rundt og fortælle. Simon Simonsen medlem af Københavns bystyres socialudvalg vil indlede og sige noget om kommunens indsats for udsatte mænd og mænds sårbarhed og risikoadfærd.


Sted: Vesterbro København

Tid: Medio novemberVeteraner skal ikke behandles skamløst ringe i Danmark

 

De fleste veteraner klarer det rigtigt godt. Men en lille gruppe som er særlig hårdt ramt får næsten igen hjælp.

 

Tidligere udsendte soldater – hvor majoriteten er mænd - med fx PTSD bliver sendt rundt mellem kommuner, regioner, forsvaret og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 

Hjemløse veteraner med både PTSD og alkoholproblemer kan ikke få anvist boliger de kan leve i.  I stedet er fokus på arbejdsmarkedsfastholdelse af jobparate veteraner, ved at der bliver fulgt tæt op på veteraner, som er i job, herunder småjob samt virksomhedspraktik. 90 procent af danske veteraner er i arbejde, mod kun 81 procent i baggrundsbefolkningen, mens kun 2 procent modtager en form for kontanthjælpssydelse, mod 5 procent i baggrundsbefolkningen. Men den lille gruppe skal vi passe bedre på.


 KOM OG SPIL BOLD MED OS:  

- UDFORDRE OS!

- SKAB POLITIK!

Socialdemokratiet har siden 1871 kæmpet for et bedre Danmark og en bedre verden

Gode vilkår til vores unge, forældre og gamle

- uanset kromosomer

Thorvaldnetværket bidrager til at rejse spørgsmål om drenges, mænds og fædres vilkår i  den offentlige debat, og arbejder for at dette bliver varetaget i Socialdemokratiet. Vi søger at koordinere samarbejdet om disse emner i parti, fagbevægelse og med øvrige partier. At skabe demokratisk bevægelse for disse emner.


Vi er et netværk af aktive socialdemokrater der arbejder for at samfundet drager omsorg for både vores drenge, mænd, piger og kvinder. I en fornuftig balance. 


Alle er velkomne i netværket uanset kromosomer.

Sammen er vi stærke