Bedre og velfungerende familielovgivning: ligestilling istedet for signalpolitik


Skilsmissebørn har igennem 25 år har været ofre for signalpolitik. Signalpolitik er politik der i højere grad er beregnet på at påvirke eller befæste holdninger i offentligheden og give indtryk af handlekraft, end på at løse politiske problemer.


Især fædre, men også rigtig mange mødre, oplever at virkeligheden fuldstændigt strider mod den gældende lovgivning. Det er hverken i barnets, forældrenes, søskendes eller bedsteforældrenes interesser.


Se indlæg lavet af netværket: Tryk her. Og se indlæg om hvordan vi kan lære af familieretten i Arizona: Tryk her

Kenneth F. Christensen i TV2 fra Thorvaldnetværket. Socialdemokratisk bagland bag Kofod: Undskyldning er nok. 9 ud af 10 adspurgte socialdemokrater bakker fortsat op om udenrigsminister Jeppe Kofod. 


Sådan lød det fra 88 procent af 322 byrådsmedlemmer og lokal- og kredsbestyrelsesmedlemmer fra Socialdemokratiet. Det viste en rundspørge i partiets bagland foretaget af TV 2 oven på den genopståede debat om Jeppe Kofods seksuelle forhold til en 15-årig pige. Derfor bør sagen ikke have yderligere konsekvenser for ham.


Det socialdemokratiske byrådsmedlem i Holstebro, Dorthe Pia Hansen, der kalder det "plat" at tage en 12 år gammel sag frem. Byrådsmedlem i Haderslev Kim Kabelka, mener at også de folkevalgte skal kunne begå fejl: "Ligesom alle andre mennesker laver vi også fejl – ellers ville vi jo ikke være repræsentative." 


TV2's rundspørge blev sendt ud til 1036 byrådspolitikere, lokalbestyrelsesmedlemmer og kredsbestyrelsesmedlemmer i Socialdemokratiet. I alt har 322 valgt at svare. “Vi politikere har fået ufatteligt mange bredt udsendte henvendelser fra pressen bl.a. 10-15 spørgeskemaer sendt ud til alle. Her foregår der det, journalister kalder “at der fiskes” efter bare den mindste historie og udtalelse. Sexskandaler er jo pressens ældste kioskbasker. Og bemærk at de fleste socialdemokrater der var blevet spurgt, ikke gad deltage i det medie-show. Men hvis jeg og hovedparten af de 1036 øvrige socialdemokrater, også havde svaret, ville det vise at ikke bare 9 ud af 10 men langt langt langt flere socialdemokrater står bag Kofod.” Simon Simonsen


Både mænd og kvinder skal beskyttes


Blandt de unge (18-39 årige) udsættes kvinder og mænd for lige meget.


I Thorvald Netværket mener vi, at foranstaltninger mod sexchikane skal indrettes, så de beskytter både mænd og kvinder. Og at vi skal samtidigt huske på at det helt klare billed er at både kvinder og mænd generelt har det godt med hinanden som kolleger. Og vi skal ikke skade vores danske tillidskultur eller kønsopdele arbejdspladsen men fortsætte en generel indsats på arbejdsmiljø og mod mobning - hvor sexchikane er en faktor blandt flere. Læs vores indlæg i Netavisen Pio ved at trykke her.
 

FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, fik sidste år fortaget en undersøgelse. Den gav mere end 3000 lønmodtagere, i alderen fra 18 til 68 år mulighed for at komme til orde, uden at skulle stå frem. Der har især været fokus på de unge i debatten. Bandt de 18-39 årige, er der mest, og også lige meget, sexchikane mod både mænd og mod kvinder.


Læs undersøgelsen hvor ovennævnte tal og grafik er fra, ved at trykke her

Politik for vores drenge

Thorvaldnetværket: Mere it,

leg/konkurrence og fysisk aktivitet

i skole- og ungdomslivet

- giver en bedre ungepolitik for både  piger og drenge

Når drengene bliver klemt, taber hele samfundet


Af DSU'er Tue Andersen Jacobsen, 1.G på Nørre Gymnasium


"Et godt eksempel fra min egen gamle skole er faget Håndværk og design, der for nogle år siden overtog pladsen fra sløjd. Denne udskiftning blev gjort med begrundelsen, at flere elever skulle rustes til det moderne samfund.

Problemet er bare, at det har gjort det modsatte. Da jeg spurgte min lillebror, som netop har haft faget i 5. klasse, om hvad han syntes om håndværk og design, var svaret “Det er røvsygt.”. Til gengæld brugte han over et år på at sy en nålepude, en præstation som jeg har svært ved at se skulle gøre ham parat til det moderne samfund."

Tue Andersen Jacobsen har sendt os hele indlægget som er tilgængeligt ved at trykke her

Stofmisbrug, hjemløshed og mænd

Thorvaldnetværket arrangerer besøg

Åbent for alle Socialdemokrater 


I de fleste europæiske storbyer findes en eller anden form for åben stofscene omkring hovedbanegården – også København. Her har samvær, handler og indtager stoffer. Stofscenen er åben, idet den findes i det offentlige rum og er synlig for lokale borgere. Den åbne stofscene på Vesterbro er et relativt lille område der fylder omkring en kvadratkilometer. Hver dag kommer der i området mellem 600-800 mennesker for at indtage, sælge eller købe stoffer. Og det er især mænd.


Peter Buch der arbejder på H17, Nordens største stofindtagelsesrum, 

vil vise rundt og fortælle. Simon Simonsen medlem af Københavns bystyres socialudvalg vil indlede og sige noget om kommunens indsats for udsatte mænd og mænds sårbarhed og risikoadfærd.


Sted: Vesterbro København

Tid: Medio novemberVeteraner skal ikke behandles skamløst ringe i Danmark

 

De fleste veteraner klarer det rigtigt godt. Men en lille gruppe som er særlig hårdt ramt får næsten igen hjælp.

 

Tidligere udsendte soldater – hvor majoriteten er mænd - med fx PTSD bliver sendt rundt mellem kommuner, regioner, forsvaret og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 

Hjemløse veteraner med både PTSD og alkoholproblemer kan ikke få anvist boliger de kan leve i. Men i stedet er fokus på arbejdsmarkedsfastholdelse. Det er dårlig prioritering at bruge energien på jobparate veteraner, som er i job, herunder småjob samt virksomhedspraktik. Især når 90 procent af danske veteraner er i arbejde, mod kun 81 procent i baggrundsbefolkningen, mens kun 2 procent modtager en form for kontanthjælpssydelse, mod 5 procent i baggrundsbefolkningen.


Istedet  for arbejdsmarkedsfastholdelse bør vi hjælpe dem med boliger.

 Lav politik i Thorvaldnetværket:

KOM OG SPIL BOLD MED OS:  

- UDFORDRE OS!

- SKAB POLITIK!

Socialdemokratiet har siden 1871 kæmpet for et bedre Danmark og en bedre verden

Gode vilkår til vores unge, forældre og gamle

- uanset kromosomer

Thorvaldnetværket bidrager til at rejse spørgsmål om drenges, mænds og fædres vilkår i  den offentlige debat, og arbejder for at dette bliver varetaget i Socialdemokratiet. Vi søger at koordinere samarbejdet om disse emner i parti, fagbevægelse og med øvrige partier. At skabe demokratisk bevægelse for disse emner.


Vi er et netværk af aktive socialdemokrater der arbejder for at samfundet drager omsorg for både vores drenge, mænd, piger og kvinder. I en fornuftig balance. 


Alle er velkomne i netværket uanset kromosomer.