Netværket takker alle som bidrager til et lige Danmark

Tak til alle de borgere som med deres arbejde, i deres familier og i deres fritid bidrager til at Danmark er et godt samfund. Vi har en god produktion, gode arbejdspladser, gode uddannelser, et godt fritidsliv  - og et sundhedsvæsen og velfærd der fungerer. 


Og Tak! Ikke mindst for at bidrage til at Danmark er et samfund hvor piger, drenge, kvinder og mænd uanset kromosomer kan leve et godt liv. Med plads til forskelligheder. For Danmark er netop et af de lande hvor alle på grund af vores økonomiske lighed har et godt fundament.

Historisk har Socialdemokratiet siden Thorvald Stauning (som netværket er opkaldt efter) og frem til idag med Mette Frederiksen, arbejdet på at sikre ordentlige vilkår for alle.


I nyere tid var det Socialdemokratiet der var banebrydende i 2004  da vi lancerede et mandeudspil, der satte fokus problematikker omkring forældremyndighed ved skilsmisse og på mændenes ret til barselsorlov.

 

Samme år valgte daværende borgerlige ligestillingsminister at have mænd og ligestilling som et særligt indsatsområde i den danske ligestillingspolitik. Her var det især mænds sundhed og mænds forældreskab der blev prioriteret.


Mange problemer er løst, nogle uløste og der er kommet nye til. Vi har en række udfordringer:  


- Familierne skal have bedre vilkår


- Alle børn og forældre sikres hinanden. Alle børn skal sikres begge deres forældre.


- De mange store drenge / unge mænd med ringe erhvervsmæssig muligheder skal sikres en bedre fremtid


- Vi skal løfte de mange mænd som findes på samfundets bund op


”Samfundet burde blive som en Familie, der virker sammen” – Stauning 1931
Sammen er vi stærke