Netværket takker alle som bidrager til et lige Danmark

Tak til alle de borgere som med deres arbejde, i deres familier og i deres fritid bidrager til at Danmark er et godt samfund. Vi har en god produktion, gode arbejdspladser, gode uddannelser, et godt fritidsliv  - og et sundhedsvæsen og velfærd der fungerer. 


Og Tak! Ikke mindst for at bidrage til at Danmark er et samfund hvor piger, drenge, kvinder og mænd uanset kromosomer kan leve et godt liv. Med plads til forskelligheder. For Danmark er netop et af de lande hvor alle på grund af vores økonomiske lighed har et godt fundament.

Historisk har Socialdemokratiet siden Thorvald Stauning (som netværket er opkaldt efter) og frem til idag med Mette Frederiksen, arbejdet på at sikre ordentlige vilkår for alle.


I nyere tid var det Socialdemokratiet der var banebrydende i 2004  da vi lancerede et mandeudspil, der satte fokus problematikker omkring forældremyndighed ved skilsmisse og på mændenes ret til barselsorlov.

 

Samme år valgte daværende borgerlige ligestillingsminister at have mænd og ligestilling som et særligt indsatsområde i den danske ligestillingspolitik. Her var det især mænds sundhed og mænds forældreskab der blev prioriteret.


Mange problemer er løst, nogle uløste og der er kommet nye til. Vi har en række udfordringer:  


- Familierne skal have bedre vilkår


- Alle børn og forældre sikres hinanden. Alle børn skal sikres begge deres forældre.


- De mange store drenge / unge mænd med ringe erhvervsmæssig muligheder skal sikres en bedre fremtid


- Vi skal løfte de mange mænd som findes på samfundets bund op


"Der er behov for mere ligestilling mellem mænd og kvinder på landets krisecentre." "... hvordan lever krisecentrene egentlig op til Socialdemokratiets ligestillingsmålsætning i principprogrammet: "Ligestilling mellem kønnene er en særlig prioritet for Socialdemokratiet. Den skal gennemføres i alle dele af samfundet. Målet er, at mænd og kvinder reelt får lige rettigheder, pligter og muligheder...".

Der findes over 50 kvindekrisecentre, men langt færre nogenlunde tilsvarende mandecentre. Kvindekrisecentrene har deres egen paragraf i serviceloven, mens de mandecentre, der findes, støttes efter samme regler som herberger for socialt udsatte.

 

Når det er sikret i lovgivningen, at børn kan følges med den udsatte kvinde, men ikke med den udsatte mand, når der særlig kommunal rådgivningspligt i forhold til kvinder og når kun kvinder har mulighed for at blive indskrevet anonymt på et krisecenter og når socialministeren for nylig har revideret lovgivningen, så kvinder på krisecentre, men ikke mænd, kan få gratis psykologhjælp, er det svært at se det som andet end mangel på ligestilling."

Bør vi begynde at udvikle politik for drenge og mænd? Ligesom vi rigtigt har det for piger og kvinder.


Thorvaldnetværket arrangerer debat.

Åbent for alle socialdemokrater

24. September kl. 17


Birgitte Vind, næstformand for folketingets ligestillingsudvalg og tidligere S-ligestillings- og familieordfører MF og Malthe Johan Poulsen, lokomotivfører og folketingskandidat (S). Se Malthe's debatindspark til højre.


Velkomst ved Thorvald Netværkets formand Simon Simonsen


Sted: Deltagelse via videolink.


Thorvaldnetværket holder møde med Socialdemokratiets ligestillingsordfører Lars Aslan Rasmussen MF