VI INVITERE ALLE TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES NETVÆRKVærdier


Thorvald Netværket arbejder for at sikre ligeværd og en god balance mellem piger, drenge, kvinder og mænd. 


Thorvald Netværket:


- er et frivilligt netværk for kvinder og mænd der er medlemmer af Socialdemokratiet og dertilhørende bevægelser og organisationer


- for alle medlemmer med interesse for ligeværd mellem piger, drenge, kvinder og mænd.


- for alle kandidater og medlemmer valgt til det parlamentariske arbejde eller hverv i organisationen.


- et delmål med netværket er også at få flere socialdemokratiske mænd der i dag er engageret i politik i de såkaldte hårde politikområder som økonomi, fordeling, udenrigspolitik, forsvar osv, til også at bidrage med at udvikle politik på de bløde områder som familie, børn og omsorg.


- fastholde og udbygge S-aktives interesse i såkaldt blød politik og udbygge fokus på de såkaldt bløde områder.


- netværket arbejder for at alle almene organisationer og foreninger der arbejder for at sikre en god balance mellem piger, drenge, kvinder og mænd, får den anerkendelse, økonomiske støtte og den status som tilkommer dem.


Netværket er et græsrodsnetværk og er ikke nedsat af S- hovedbestyrelsen ligesom det langt ældre kvindenetværk Helga.

Netværket opbygger nordisk samarbejde og erfaringsudveksling og har bl.a. haft møde med Jan Bøhler (MF) som har siddet 15 år i stortinget for Arbejderpartiet - det norske socialdemokrati - og er optaget af at udvikle politik for drenge, mænd og fædre.Aktiviteter

I ligestillingsministeriet med daværende ligestillingsminister Mogens Jensen. Thorvaldnetværkets tillidsfolk i møde med den socialdemokratisk ligestillingsminister. Vi gav især input til digital information til begge forældre og at der burde indføres krisehjælp til mænd også - ikke kun til kvinder.

Videomøde (corona) mellem daværende S-ligestillings- og familieordfører MF Birgitte Vind og studentermedhjælp Kasper Enevoldsen og formandskabet for Thorvaldnetværket Simon Simonsen og Kenneth Christensen

Netværket har haft oplæg af Kasper Roug medlem af folketinget (S) om de politiske muliger for at fremme netværket sager i den nuværende samling

Vi har tidligere afholdt:

"Hør MF Lars Aslan Rasmussen diskutere ligestillingspolitik i folketinget"


Socialdemokrater indbydes til åben debat med vores ligestillingsordfører


Folketinget/Videolink

Hilsen ThorvaldNetværket

Den 5. Oktober 17.00-18.30

På videolink